Over Onderwijseconomie 3.0

Onderwijs neemt een belangrijkte plaats in in de maatschappij. Er is veel tijd en geld mee gemoeid. Terwijl het belang van goed onderwijs alleen maar groter lijkt te worden, lopen we steeds vaker tegen de grenzen aan van wat mogelijk is. Economie gaat over afwegingen maken en daarom is een economisch perspectief op onderwijs van belang.

Op deze website staan overwegingen over het Nederlandse onderwijs vanuit dit economisch perspectief. Het doel is dat deze overwegingen uiteindelijk uitgroeien tot een boek.

Vragen, opmerkingen, correcties, etc. zijn van harte welkom. Lezers die zich aanmelden kunnen onderaan iedere pagina reageren of een een email versturen.

Onderzoek
De bijdragen op deze website worden geschreven voor Lex Borghans, hoogleraar economie aan de Universiteit Maastricht. Hij is ook betrokken bij Kaans waar de onderwijsontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 in beeld wordt gebracht en ROA dat de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt onderzoekt.

Zin om onderwijseconomie te studeren?
De opleiding social economics is een erg interessante master-opleiding voor studenten met interesse in onderwijseconomie. Voor organisaties en bedrijven worden cursussen op maat over onderwijseconomie, opbrengstgericht werken en evidence based onderwijs aangeboden.

Contact