Het boek

Dit zijn de onderwerpen die aan de orde zullen komen. De hoofdstukken zullen een voor een worden toegevoegd.

Inleiding

Tijd als belangrijkste factor in het onderwijs; Het basisidee van de theorie van het menselijk kapitaal; Sturing: hoe kan het onderwijs worden geoptimaliseerd?

De theorie van het menselijk kapitaal

De optimale verdeling van leren over het leven; Menselijk kapitaal met meerdere vaardigheden; Productiviteitsverhoging in het onderwijs; Het veranderende belang van vaardigheden

Doorstroom in het onderwijs

Voortijdig schoolverlaten en studie-uitval; Alternatieve routes in het onderwijs; Tracks; Vroege selectie; Zitten blijven; Een tweede master? Studie- en beroepskeuze

Toetsen

Het nut van toetsen; Hoe maakt een leerling een toets?; Kwaliteitseisen voor toetsen; Adaptief toetsen; Het nut van internationale vergelijkingen; Wat is leerwinst?

Niet-cognitieve vaardigheden

De waarde van niet-cognitieve vaardigheden; De invloed van niet-cognitieve vaardigheden op het leerproces; Kunnen leerlingen niet-cognitieve vaardigheden leren?

Sturing

De professional; Marktwerking; De overheid; Het belang van onderzoek; Hoe weet ik of onderzoek goed is? Open innovatie; Evidence based onderwijs; Opbrengstgericht werken

De leraar en de ouders

De klas en de computer

Klassegrootte; Peer-effects; De rol van ICT in het onderwijs; Werken in groepen

Beroepsonderwijs en de universiteit

De school en de werkplek; Smal of breed?; De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt; Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; Kwaliteit van het beroepsonderwijs; Macrodoelmatigheid; De universiteit in de wereld

Leren op het werk

Leren op het werk; Het nut van cursussen; Heeft levenslang leren zin?; Op school of op het werk?

Bekostiging van het onderwijs

Wat kost het onderwijs?; Wie moet betalen?; Privaat onderwijs;
   Het rendement van onderwijs
   Verdeling van de kosten tussen overheid en student
       Toepassing: Fiscaal neutraal bezuinigen op hoger onderwijs
          Model: Een eenvoudig model van de optimale studieduur
          Model: Een algemeen model over fiscale neutraliteit
De kosten van leren op het werk


Suggesties