Literatuur

Artikelen van Lex Borghans over onderwijseconomie

Algemeen

Lex Borghans, "Leren in Nederland vanuit een economisch perspectief; Tijd als cruciale factor," Handboek Effectief Opleiden 43/193, mei 2007. pdf

De theorie van het menselijk kapitaal

Lex Borghans, "Onderwijs is een investering," Essay voor de Verkenning Beleidsconsistentie van de Onderwijsraad (2007). pdf

Lex Borghans, Hans Heijke, "The Production and Use of Human Capital: Introduction," Education Economics 13(2), 2005, pp. 133-142. pdf

Hans Heijke, Lex Borghans, "Investing in Education," In: Hans Heijke, Lex Borghans (eds.), Towards a Transparent Labour Market for Educational Decisions, Ashgate, Aldershot, 1998, pp. 1-18. pdf

Lex Borghans and Bas ter Weel, "Do We Need Computer Skills to Use a Computer? Evidence from Britain," Labour 20(3), pp. 505-532, 2006. pdf

Lex Borghans and Bas ter Weel, "Are Computer Skills the New Basic Skills? The Returns to Computer, Writing and Math Skills in Britain," Labour Economics 11(1), 2004, pp. 85-98. pdf

Lex Borghans, Bas ter Weel, "Do Older Workers Have More Trouble Using a Computer Than Younger Workers." Research in Labor Economics 21, 2002, pp. 139-173. pdf

Lex Borghans, Bas ter Weel, "Computers zijn geen probleem voor ouderen", Economisch Statistische Berichten, 86(4320), 2001, pp. 620-623. pdf

Lex Borghans, Bas ter Weel, "Hoe belangrijk zijn computervaardigheden?" ESB Dossier, 2 November 2000, pp. D8-D9. pdf

Doorstroom in het onderwijs

Lex Borghans, Bart Golsteyn, "Skill Transferability, Regret and Mobility," Applied Economics 39(13), pp. 1663-1678, 2007. pdf

Lex Borghans, Andries de Grip, Hans Heijke, "Labor Market Information and the Choice of Vocational Specialization." Economics of Education Review 15(1), 1996, pp. 59-74.pdf

Lex Borghans, Johan Coenen, Bart Golsteyn, Timo Huijgen, Inge Sieben, “Voorlichting en begeleiding bij de studie- en beroepskeuze en de rol van arbeidsmarktinformatie,” RWI, Den Haag, 2008. pdf

Lex Borghans, Bart Golsteyn, "De ontwikkeling van aspiraties voor technische beroepen." In De Grip en Smits, Technotopics II; Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici, pp. 5-16, 2007. pdf

Toetsen

Lex Borghans, Huub Meijers and Bas ter Weel, "The Role of Noncognitive Skills in Explaining Cognitive Test Scores," Economic Inquiry 46(1), pp. 2-12, 2008. pdf

Lex Borghans, "De betekenis van internationale indicatoren voor de verbetering van het onderwijs," Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2007. pdf

Lex Borghans, Francis Green, Ken Mayhew, "Skills Measurement and Economic Analyses: An Introduction," Oxford Economic Papers 53(3), 2001, pp. 375-384. pdf

Niet-cognitieve vaardigheden

Lex Borghans, Angela Lee Duckworth, James Heckman and Bas ter Weel, "The Economics and Psychology of Personality Traits,"Journal of Human Resources 43 (4), pp. 972-1059, 2008.pdf

Sturing

De leraar en de ouders

Lex Borghans, Bart Golsteyn, De keuze voor de lerarenopleiding en het lerarenberoep, SBO, Den Haag, 2005. pdf

De klas en de computer

Lex Borghans, Bas ter Weel, "ICT in het onderwijs." Maandschrift Economie 66, pp. 366-375. pdf

Beroepsonderwijs en de universiteit

Lex Borghans, Johan Coenen, "Breed of smal opleiden?" In Onderwijsraad, Doorstroom in het onderwijs, pp. 11-49 , 2007.pdf

Lex Borghans, Andries de Grip, "Smal en breed opleiden: productiviteit versus flexibiliteit," Gids voor de opleidingspraktijk, February 1999. pdf

Arnaud Dupuy, Lex Borghans, "Supply and Demand, Allocation and Wage Inequality: an International Comparison," Applied Economics 37(9), 2005 pp. 1073-1088. pdf

Lex Borghans, Myra Wieling, "Discrepancies Between Supply and Demand and Adjustment Processes in the Labour Market." Labour 15(1), 2001, pp. 33-56. pdf

Lex Borghans, Andries de Grip, "Skills and Low Pay: Upgrading or Over-education?" In: M. Gregory, W. Salverda and S. Bazen (eds.) Labour Market Inequalities: Problems and Policies in International Perspective, Oxford University Press, Oxford, 2000, PP. 198-223. pdf

Lex Borghans, Andries de Grip, "The Debate in Economics about Skill Utilization." In: Lex Borghans, Andries de Grip (eds.) , The Overeducated Worker? The Economics of Underutilization of Skills, Edward Elgar, Cheltenham, 2000, pp. 3-23. pdf

Lex Borghans, Loek Groot, "Educational Presorting as a Cause of Occupational Segregation." Labour Economics 6(3), 1999, pp. 375-395. pdf

Lex Borghans, Ed Willems, "Interpreting Gaps in Manpower Forecasting Models." Labour 12(4), 1998, pp. 633-641. pdf

Lex Borghans, Hans Heijke, "Flexibility and Structure of the Dutch Labour Market." In: Hans Heijke, Lex Borghans (eds.), Towards a Transparent Labour Market for Educational Decisions, Ashgate, Aldershot, 1998, pp. 119-150. pdf

Lex Borghans, Andries de Grip, Wendy Smits, "Flexibiliteit op de arbeidsmarkt van technisch opgeleiden." Maandschrift Economie 61(2), 1997, pp. 125-142. pdf

Leren op het werk

Lex Borghans, Bart Golsteyn, Andries de Grip, "Wat leert onderzoek ons over informeel leren?" Handboek Effectief Opleiden 44/181, September 2007. pdf

Lex Borghans, Bart Golsteyn, Andries de Grip, "Opleidingsbereidheid en -deelname: Beïnvloedende factoren," Handboek Effectief Opleiden 44/65, September 2007. pdf

Bekostiging van het onderwijs

Lex Borghans, "Draagt de overheid voldoende bij aan investeringen van studenten?" Thema 3-10, pp. 28-34. pdf